RiotMinds forum

Officiellt forum för Trudvang, Drakar och Demoner & Götterdämerung. Official forum for Trudvang Chronicles

Regler

Offensiva Magier

Regelforum för DOD. Här ska alla diskussioner och frågor om regler ställas.

by Jerakin » 12 Jan 2017, 01:45

Jag har skrivit ner blanseringar och lagt till besvärjelser i Jerakins Magi Samling: https://jerakin.gitbooks.io/drakar-och- ... pter1.html
I den här tråden så skulle jag vilja jämföra och prata lite om de offensiva magierna. Jag kommer endast prata ur en skada synpunkt. Målet med tråden är att starta en diskussion om de offensiva magierna och vara intressant!

De offensiva magierna i tabellform
Image
http://imgur.com/1fyr9KN.png

Under rubriken “öppet skadeslag” i kapitlet om Strid på sidan 41 så står det följande:
“Varje gång du slår en eller flera skadetärningar för ett vapen finns det en chans för att vapnet träffar så vådligt att skadan blir extra stor.”
Det står tydligt för vapen och inte magi så bör inte de göra ett öppet skadeslag.

Några magier ignorerar rustning, de nämner specifikt rustning så naturliga skydd bör vi anta att skydda som vanligt. Dessa magier gör då mellan 0 och 9 (storsköld + plåtrustning) poäng extra skada. Detta gör att vissa magier som redan är bra blir bättre - Frostsfär och Blixtar. Att vissa magier ignorerar skydd mer än gör upp för att det inte finns öppna skadeslag för magier. 5T6 med öppet skadeslag har ett medelvärde runt 20.42 medan ett utan har 17.5 - 3 poäng extra mot potentiellt 9 extra.


Pseudo Ranking System
Vi kan konstruera ett snabbt sätt att jämföra de olika besvärjelserna på genom att ge de poäng, detta kan vi göra genom att jämföra deras effektgrader, låt oss säga att en effektgrad är värd 1 poäng, dvs för Blixtar så är 5 m värd en poäng medans för Stenkast så är 10 m värt 1 poäng.

Att ignorera skydd är stort men jämförbart med ett tärningskast, skydd ligger mellan 0 och Drake som högst med naturligt skydd 8.

Så ifall vi sätter ut poängen i en tabell så ser det ut så här:
Image
http://imgur.com/YYiKaLU.png

Blixtar har totalt: 4
Dödshand har totalt: 2
Eldkast har totalt: 3.5
Frostsfär har totalt: 4
Stenkast har totalt: 2


Jämförelser
Eldkast och Frostsfär är direkt jämförbara, det enda som skiljer dem åt är att Eldkasts skada negleras lite av Skydd (och argumenterbart påverkningen de har på miljön). Då Frostsfär ignorerar skydd fullständigt och Eldkast gör det inte så är Frostsfär ur rent skada synpunkt objektivt bättre. Ifall vi jämför Blixtar och Frostsfär så har Frostsfär dubbelt så lång räckvidd och är därför bättre.

Blixtar och Stenkast: Mot Stenkast dras fullt skydd av, medans mot Blixtar så ignoreras skydd. Bada det i säg skulle göra att rent skademässigt så är Blixtar bättre, men Blixtar gör också 2T6 jämfört med 1T6 damage. Så ifall man är inom 0-10 m så är Blixtar oerhört mycket bättre. Efter det så blir det svårare att säga.

Dödshands är den sämsta av dem alla. Du skulle kunna lägga handen på ett mål och kasta Blixtar likaväl som att kasta Dödshand. Ifall vi ska syssla med lite mer fritolkning (vilket vi har stora möjligheter till här) så nämner inte Dödshand hur det ser ut när den kastas, så vi kan tolka det som att det inte är synligt när den kastas och kan därför vara bra ifall man smyger och vill ha någon form av överraskningsmoment.


Att fritolka Eldkasts och Frostsfärs speciella formulering

Eldkast och Frostsfär säger “Besvärjelsen [...] kan slungas mot ett mål inom radien 15 m.”
Det står att besvärjelsen kan kastas mot ett mål run om magikern som är upptill 15 m bort. Under räckvidd dessvärre så står det att de båda har 10 m.

Det är ovanligt att referera till avstånd från spelaren som radie, och de andra besvärjelserna som kastas på avstånd nämner någon from av radie, de nämner inte heller ifall hur stor sfären är eller hur en agerar när man träffar ett mål. Så ett intressant sätt att (fel/fri)tolka texten på är i stil med: “Besvärjelsen skapar en sfär av eld/frost vilken magikern kan slunga mot ett mål vid kontakt med målet eller efter räckvidden så exploderar sfären och gör 2T6 skada på alla inom en radie av 15 m”

Detta skulle innebära att det finns två stycken offensiva magier med en effekt som är över ett område, vilket är intressant och skulle hjälpa till att göra Magiker lite bättre, för då de inte har ett öppet skadeslag eller lika höga skadevärden på sina attacker som närstridsvapen har så är detta väldigt välkommet för att balansera upp det lite grann.

Det som gör det intressant att fritolka det så som att de gör skada över ett område är att då effektens område på Eldkast och Frostsfär är 15 m medans räckvidden är 10 m så betyder det att ifall du inte ökar räckvidden i alla fall en gång så kommer du själv att fångas in i besvärjelsen. Du måste därför öka effektgraden och då räckvidden för att inte själv bli träffad, vilket gör att besvärjelsen indirekt har -10% på att lyckas. Detta i sin tur tonar ner Eldkast och Frostsfär så de blir ungefär lika bra som Stenkast och Dödshand. Men gör inget för att tona ner Blixtar.

Ranking system ändringar
Då man måste (ifall man själv inte vill ta skada) öka räckvidden på besvärjelser som har ett Effects Område, vi ger den därför -1. Men man bör också multiplicera skadas poäng med så många fiender för att se hur effektiv den är, så Eldkast och Frostsfär kan potentiellt bli bättre.

Image
http://imgur.com/zmggB8j.png

Blixtar har totalt: 4
Dödshand har totalt: 2
Eldkast har totalt: 2.5
Frostsfär har totalt: 3
Stenkast har totalt: 2


Jämförelse med Närstridsvapen
Vi gör jämförelserna med 60% i Besvärjelsekonst och Närstrid, STY 16, INT 16 och SMI 15 .
För att Maximera ditt skada med Närstridsvapen så ska man använda ett Tungt vapen, fast Två Vapen kommer nära.
Skada per runda är beräknat med "medel * färdighetsvärde". Värdena är taget från http://anydice.com/

Två vapen som är medeltunga vapen
2T6 + 1 (från STR) + 2 (från Två Vapen)

Detta ger oss
medel 11.17
max 27.00
min 5.0
Skada per Runda: 6.702


Tungt (slagsvärd) och ett medeltungt vapen
2T6 + 2 (från slagsvärd) + 1 (från STR) + 2 (från Två Vapen)

Detta ger oss
medel: 13.17
max: 29.00
min: 7.0
Skada per Runda: 7.902


Tungt vapen (tvåhandsyxa)
3T6 + 2 (från tvåhandsyxa) + 1 (från STR)

Detta ger oss
medel: 15.25
max: 39.00
min: 6.0
Skada per Runda: 9.15

______________________________________

Låt oss jämföra Blixtar och säg att vi är inom 5 m. Värden räknade med exploderade skadeslag visas inom parentes.

Med basvärden (60% på Besvärjelsekonst)
2T6

Detta ger oss
medel: 7 (8.17)
max: 12 (24)
min: 2 (2)
Skada per Runda: 4.2 (4.902)


Med en effektgrad (50% på Besvärjelsekonst)
3T6

Detta ger oss
medel: 10.5 (12.25)
max: 18 (36)
min: 3 (3)
Skada per Runda: 5.25 (6.125)


Med två effektgrader (40% på Besvärjelsekonst)
4T6

Detta ger oss
medel: 14 (16.33)
max: 24 (48)
min: 4 (4)
Skada per Runda: 5.6 (6.532)


Med tre effektgrader (30% på Besvärjelsekonst)
5T6

Detta ger oss
medel: 17.5 (20.42)
max: 30 (60)
min: 5 (5)
Skada per Runda: 5.25 (6.126)Här är en bild på Skada per Runda för medelvärdena
Image
http://imgur.com/IZeS0ZJ.png


Det är lätt att se att en Magiker gör runt 60% av vad en Krigare gör i skada, detta jämnas ut lite ifall målet har skydd.

Andra tankar
Intressant att Besvärjelsekonst använder INT + SMI och inte INT + PSY eller INT + FYS. Någon som vad som är tanken bakom det?

Med Dödshand så kan du göra att dina båda händer gör skada, men bara med grundskada, grundskada nämns inte någon annanstans så vitt jag har sätt men vi kan anta att det är 1T6. Detta gör att du skulle kunna göra maximalt 1T6 + 4T6 skada med Dödshand, varav du kan lägga de olika skadorna på två olika mål.

Då Magikern måste “slunga” ett klot av eld eller frost sfären så medförs att magikern behöver fri sikt och tillräckligt plats att slunga det på, lika mycket som någon som ska kasta en yxa, spjut eller liknade behöver. Ifall något är i vägen för sfären så borde den träffa det innan målet. Detta är sant även för Stenkast (även fast det säger “kasta” och inte “slunga”).


Jerakins Balanseringar
Text med FÄRG är ändrat och är endast där som historik.

Övergripande resonemang är att de offensiva magierna obalanserade i jämförelse med varandra. Magier också överlag svaga - ifall man jämför de med ett avståndsvapen så har en pilbåge mellan 5-10 gånger så lång räckvidd för lika mycket skada. Att kasta magier medför en risk att rent ut sagt dö på plats, de måste därför vara värt att kastar. Generellt så har jag ökat bas räckvidden och jämnat ut och höjt skadan.

Magier använder sig fortfarande inte av öppet skadeslag.


Blixtar
Snabb
Effekt: Skada 2T6
Räckvidd: 15 9 m

Kommer blixtar från magikerns båda händer som träffar ett mål och gör 2T6 skada, ifall ett mål är inom 5m så hoppar blixten ditt [Kredit: Arioch] och gör 1T6 mindre skada, blixtarna hoppar vidare tills de inte gör någon skada . Rustning skyddar inte.

Effektgrader
+ 10 m räckvidd
+ 1T6 Skada (högst 3T6 extra)


Dödshand
Snabb
Effekt: Skada 2T6
Räckvidd: -

Magikern suger livet ur sitt mål genom att lägga sin hand på det målet tar 2T6 skada magikern får halva (avrundat uppåt) av skadan tillbaka som kroppspoäng . Rustningars skydd halveras.

Effektgrader
+ 5 m räckvidd
+ 1T3 Skada (högst 4T3 extra)


Eldkast
Snabb
Effekt: Skada 2T6
Räckvidd: 15 m

Magikern slungar en sfär av eld mot ett mål som exploderar i en 3 m radie och gör 2T6 skada. Rustningars skydd halveras.

Effektgrader
+ 10 m räckvidd
+ 2 m radie
+ 1T6 Skada (högst 3T6 extra)


Frostsfär
Snabb
Effekt: Skada 1T6 2T6
Räckvidd: 15 m

Magikern slungar en sfär av Frost mot ett mål som exploderar i en 3 m radie och gör 1T6 2T6 skada. Rustning skyddar inte.

Effektgrader
+ 10 m räckvidd
+ 2 m radie
+ 1T6 Skada (högst 3T6 extra)


Stenkast
Snabb
Effekt: Skada 3T6
Räckvidd: 10 m

Magikern skapar ett klot av sten och slungar skickar det mot ett mål som tar 3T6 i skada. Rustningar skyddar normalt.

Effektgrader
+ 5 m räckvidd
+ 1T6 Skada (högst 2T6 extra)

Edits:
1: Stenkast formulering
2: Blixtar är nu en AoE magi, Frostsfär är nu mot ett mål endast
3: Sänkte Blixtars räckvidd, för att göra Frostsfär aktuellt och mer spännande/farligt att kasta Blixtar
Last edited by Jerakin on 06 Jan 2018, 02:57, edited 4 times in total.
Jerakin
 
Posts: 17
Joined: 11 Jan 2017, 20:09

by Anders » 12 Jan 2017, 10:06

Angående vad Besvärjelsekonst är baserat på står det fel i tabellen i boken/spelledarskärmen och rätt på rollformulären ((INT+PSY)/2).

Eldklotet har ju fördelen att kunna tända eld på något enligt beskrivningen. En person i päls eller tygkläder borde därför kunna antändas vilket gör att den blir ungefär lika bra som blixtar och frostsfär.

Dödshand och Stenkast är däremot betydligt sämre än de övriga offensiva om man inte buffar de på något sätt som du gjort.
Last edited by Anders on 12 Jan 2017, 11:29, edited 1 time in total.
Anders
 
Posts: 29
Joined: 02 Jan 2017, 09:47

by Arioch » 12 Jan 2017, 11:22

Vår grupps tolkning när det gäller formuleringen av Stenkast är;
Besvärjelsen säger att "magikern frammanar en sten som han sedan kan kasta på målet". Det har vi tolkat som att du faktiskt får en sten i din hand, och du kan välja om du ska kasta den eller inte. En 1T6 skada sten är en liten sten, medans en 3T6 skada sten är en rätt stor sten. På sätt kan man bygga upp ett lager med stenar.

MEN, jag vill tillägga att detta knappast gör besvärjelsen mer användbar.

För Blixtar la jag helt enkelt till att om du lägger en extra effektgrad på det, så kan du få blixtarna att träffa ytterligare ett mål som befinner sig maximalt 5 meter ifrån orginal målet. Så om du har 3 Orker (Orcher!) som står nära varandra, så kan du kasta Blixtar E3 för att träffa först den du siktade på, och sedan de andra två.
Detta har gjort besvärjelsen mer användbar.
Arioch
 
Posts: 60
Joined: 08 Jul 2016, 15:49

by Jerakin » 12 Jan 2017, 14:55

Arioch wrote:Vår grupps tolkning när det gäller formuleringen av Stenkast är;
Besvärjelsen säger att "magikern frammanar en sten som han sedan kan kasta på målet". Det har vi tolkat som att du faktiskt får en sten i din hand, och du kan välja om du ska kasta den eller inte. En 1T6 skada sten är en liten sten, medans en 3T6 skada sten är en rätt stor sten. På sätt kan man bygga upp ett lager med stenar.


Intressant tolkning! Mitt resonemang (eller rättare sagt så jag såg det i huvudet) var att stenen var så stor att den fick plats i din hand men att man skickar iväg den så snabbt att den gör så pass mycket skada.

Arioch wrote:För Blixtar la jag helt enkelt till att om du lägger en extra effektgrad på det, så kan du få blixtarna att träffa ytterligare ett mål som befinner sig maximalt 5 meter ifrån orginal målet. Så om du har 3 Orker (Orcher!) som står nära varandra, så kan du kasta Blixtar E3 för att träffa först den du siktade på, och sedan de andra två.
Detta har gjort besvärjelsen mer användbar.


Detta tycker jag verkligen om! Passar verkligen in på magin och gör att man får en AoE magi också, gör du samma skada på alla då? Ifall du ökar skadan till 4T6 och sedan lägger till ett "hopp" som effektgrad så gör den 4T6 på båda motståndarna?

Åh! något som vore häftigt var att ifall den alltid hoppade till nästa närmaste mål (inom x meter) men skadan sänktes med 1T6. Den första tar 2T6 den andra tar 1T6. Så ifall man ökar effektgraden till 5T6 så kan den hoppa till 4 extra mål och gör då en mindre för varje mål. (4T6, 3T6, 2T6, 1T6). Tror jag kommer köra på detta och ta bort AoE effekten på Frostsfär! Uppdaterade min version i första posten!
Jerakin
 
Posts: 17
Joined: 11 Jan 2017, 20:09

by Arioch » 12 Jan 2017, 19:55

Blixt med E3 för 4T6 skada, och E2 för mål, gör mycket riktigt i min version 4T6 på alla tre målen.
Arioch
 
Posts: 60
Joined: 08 Jul 2016, 15:49

by Erzhinger » 14 Jan 2017, 00:17

Jag tycker inte att de offensiva magierna behöver vara lika bra som svärd - magiker kan ju annat också. Jag skulle nog helst se att de gav snäppet mindre skada, men kanske hade areaeffekter och liknande som kunde ge taktiska fördelar. Generellt hade jag nog satt 1T6 som skada, så att extra effektgrader krävs för att göra besvärjelserna effektiva.

Gillar eldbollen! Hade nog gett den en 2m diameter (2x2 rutor då på spelplanen) med 1T6 i skada som grund och ökning med 1T6 extra skada och/eller 1 m diameter som extra effektgrader. Kan tända eld på saker.

Blixt också bra ihopspånat med kedjeblixten! 1T6 i skada, för varje effektgrad 1 mål extra eller 1T6 extra.

Stenkast, Isstorm och någon mer var det då? Det hade ju varit kul om alla hade sin speciella grej, så att det fanns en poäng i att ha flera av dem.
Erzhinger
 
Posts: 10
Joined: 01 Jan 2017, 22:38

by Jerakin » 26 Mar 2017, 22:12

Jag har skrivit ihop en besvärjelse bok som använder dessa uppdaterade besvärjelser kan läsa mer om det på forumet här viewtopic.php?f=21&t=581
Jerakin
 
Posts: 17
Joined: 11 Jan 2017, 20:09


Return to Regler

cron

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

View new posts