RiotMinds forum

Officiellt forum för Trudvang, Drakar och Demoner & Götterdämerung. Official forum for Trudvang Chronicles

Regler

Erratatråden

Regelforum för DOD. Här ska alla diskussioner och frågor om regler ställas.

by Magnus » 27 Dec 2016, 17:28

Hjälp oss sammanställa en errata.
Här postar ni errata och felaktigheter ni hittar i regelpassager, tabeller och exempel.
Vi kommer senare sammanställa errata i en PDF.

Skriv bokens titel
Sidnummer:
Rubrik:
[... följt av felaktigheten..]
Bör/ska ändras till
[... följt av vad vad det ska stå ..]
User avatar
Magnus
Allsmäktig
 
Posts: 39
Joined: 28 Jan 2016, 16:01

by Bifur » 27 Dec 2016, 22:33

Regelboken
s. 55-62
Besvärjelsesamling
I flera beskrivningar skrivs det omväxlande radie och räckvidd med olika sträckor angivna. Antar att det konsekvent är räckvidd som avses. Vilka värden som gäller är oftast oklart.
Bifur
 
Posts: 2
Joined: 08 May 2016, 10:12

by Klaatu » 29 Dec 2016, 00:41

Regelboken
Sidan 50-51
Effektgrader
Fel: Magikererns CL minskar med -10% per extra effektgrad (effektgrad 2 = -20% o.s.v.)
Bör stå: Magikererns CL minskar med -10% per extra effektgrad (effektgrad 2 = -10%, effektgrad 3= -20% o.s.v.)
eller: Magikererns CL minskar med -10% per extra effektgrad (1 extra effektgrad = -10%, 2 extra effektgrader= -20% o.s.v.)
Klargörande: Den första effektgraden ger inget minusmodifikation. Det är bara EXTRA effektgrader som ger minusmodifikation. Effektgrad 2 betyder således bara en extra effektgrad = -10%.
Image
User avatar
Klaatu
 
Posts: 84
Joined: 28 Jan 2016, 17:31
Location: Isvidda

by osbjer » 29 Dec 2016, 15:48

Regelboken

Sidan 2
I förorden
Det står "...spelet från 1987 och 1989" på näst sista raden.
Bör/ska ändras till:
Jag tänker att det ska vara 1991.

Sidan 17
I rutan för alternativ regel
Det står att man ska slå 28 tärningar och lägga ihop poängen. Detta motsvarar att man inte tar bort den lägsta av 4T6, utan att man i snitt får 4T6 per grundegenskap.

Bör/ska ändras till
Att man slår 4T6 sju gånger och tar bort den lägsta vid varje slag. Poängsumman räknas sedan ihop.

Sidan 19
Förflyttningsförmåga
Det står att FYS avgör hur många rundor en rollperson orkar springa innan den måste vila.

Bör/ska ändras till
Det framgår inte på vilket sätt FYS avgör detta.

Sidan 31
Exempel (vänster kolumn)
Det står att rollpersonen får multiplicera sitt värde med 3. Längre ner står "Cl i färdigheten hoppa blir 48".

Bör/ska ändras till
Multiplicera med 2 (eftersom krigaren har x2 i rörlighet) och färdighetens namn ska ändras till "rörlighet".

Sidan 32
I tabellen
Bas för besvärjelsekonst står att den är baserad på SMI.

Bör/ska ändras till
Smi ska ändras till Psy (detta fel finns även med på SL-skärmen)

Sidan 39
Exempel
I början av exemplet är Torg en svartalf, senare i exemplet är Torg ett troll.

Bör/ska ändras till
Antagligen är Torg ett troll eftersom hen väljer att slå på spelaren som har en handling kvar.

Sidan 41
I exemplet som fortsätter längst upp på högerspalten.
I parentesen står: (6+3+6+1+6=23)

Bör/ska ändras till
Summan blir 22.

Sidan 43
Rida och slåss
Det står att om man lyckas med ett färdighetsslag får man använda hästens förflyttning och skadebonus.

Bör/ska ändras till
Det finns inga stats om hästars förflyttning eller skadebonus.

Sidan 46
Vård
"För att en annan person ska få göra ett försök..."

Bör/ska ändras till
Detta motsätter beskrivningen av färdigheten "Första hjälpen" (sid 33) som stipulerar "Det går bara att använda färdigheten en gång/skada".

Sen trillar ordet "eget" ner för spetsen på varelsens hjälm, men det är ganska gulligt.

Sidan 47
Översta raden i högra kolumnen
"Viss är kraftfulla..."

Bör/ska ändras till
"Vissa är kraftfulla..."

tbc

/j
osbjer
 
Posts: 31
Joined: 12 Jul 2016, 08:23

by DevL » 30 Dec 2016, 10:49

Regelboken

Sida 32
Listan över färdigheter visar BAS för Besvärjelskonst som (INT+SMI)/2, men rollformulären visar det som (INT+PSY)/2.

Sida 56
Räckvidd för Eldsfär respektive Frostsfär listas som 10m, men beskrivningarna anger 15m.
DevL
 
Posts: 11
Joined: 28 Dec 2016, 15:37

by Magnus » 30 Dec 2016, 11:39

Regelboken sid 45
Effekter av att bli skadad

Vi har upptäckt att Effekter av att bli skadad hamnat som regeltext. Detta avsnitt skulle vara en alternativ regel för dem som ville föra in smärtans påverkan i spelet

Denna alternativa regel skulle främst gälla för rollpersoner och om spelledaren vill, även för varelser. Det är helt upp till spelledaren att avgöra vilka minus en varelse får utifrån dess totala kroppspoäng.

En enkel regel att följa för spelledarpersoners smärta:
SLP får -1% på de sista 30 kroppspoängen (en varelse med 100KP får minus först efter att ha förlorat 70KP)
User avatar
Magnus
Allsmäktig
 
Posts: 39
Joined: 28 Jan 2016, 16:01

by Arioch » 30 Dec 2016, 14:45

Regenerera
• Långsam
• Varaktighet: -
• Effekt: Spec.
• Räckvidd: beröring
Besvärjelsen läker skadad kroppsdel och reducerar eventuell minusmodifikation med 5%. Skulle besvärjelsen läggas på en varelse som har -10% på grund av kritiska skador sänks minusmodifikationen till -5% efter en lyckad regenerera. Besvärjelsen kan också få avhuggna eller amputerade kroppsdelar att växa ut. I besvärjelsens grundutförande återställs en tiondel (1/10) av kroppsdelen. Läggs besvärjelsen på en varelse som till exempel fått halva sitt ben avhugget (1/2 = 5/10 = fem tiondelar) får den efter en lyckad besvärjelse se hur en tiondel växer ut (nu 6/10 = sex tiondelar).

Effektgrader
• Minska minusmodifikation med ytterligare 5%
• Regenerera ytterligare 1/10 (en tiondel till)

Besvärjelsen nämner skadade kroppsdelar och kritiska skador, samt hur man regenererar förlorade kroppsdelar. Allt är saker som inte finns i reglerna i deras nuvarande utformning.

Förslag
Ändra så att Regenerera om den läggs på en varelse som dött i förestående eller nuvarande stridsrond, läker alla skador och lämnar varelsen på 0 KP (medvetslös). För varje Effektgrad utöver den första återfår varelsen 1KP.
Arioch
 
Posts: 60
Joined: 08 Jul 2016, 15:49

by maxt » 30 Dec 2016, 15:01

Regelboken
Sidnummer: 61
Rubrik: Tala med döda
1 djur
Bör/ska ändras till
den döde

Sidnummer: 31
Rubrik: Exempel 2
lägga till två fördigheter ... färdigheten jakt
Bör/ska ändras till
Text som beskriver hur CL beror på nivå.
maxt
 
Posts: 6
Joined: 28 Dec 2016, 11:39

by Maltavius » 30 Dec 2016, 19:43

Allt här är inte Errata men det blir för bökigt att separera felaktigheter från felstavningar när det är fel på enheterna hela tiden.

------------------ GENERELLT ------------------

På formuläret står det GV men i boken nämns hela tiden BAS. Är BAS = GV?

GE-Krav och RV på sid 39/40). Det är också kutym att man skriver ut hela ordet första gången en förkortning kommer i ett verk.
Sid 41 "Den totala skadan attacken orsakar offret är därmed 22 (6+3+6+1+6=23)".

------------------ INNEHÅLL ------------------

Regler
Sidnummer: 3
Rubrik: Innehåll
Motståndstabellen (Motstånd) listas inte under Innehåll
Bör/ska ändras till:
Motståndstabell.......... 101

------------------ ROLLPERSONEN ------------------

Regler
Sidnummer: 18
Rubrik: Kraftpoäng, KRA
"Se tabell nedan."
Bör/ska ändras till:
"Se tabellen Timmars vila nedan."
Alternativt, byt rubriken på tabellen "Timmars vila" till "Kraftåterhämtning" eller "Kraftpoäng"

Regler
Sidnummer: 18
Rubrik: Besvärjelser
"Tabellen nedan visar antalet besvärjelser som din rollperson startar med."
Bör/ska ändras till:
"Tabellen, Antal besvärjelser, nedan visar antalet besvärjelser som din rollperson startar med."Regler
Sidnummer: 18
Rubrik: Tabellen SMI / Förflyttning
"Förflyttning (M/SR)"
Bör/ska ändras till:
"Förflyttningsbonus (M/SR)" / "Förf. Bonus (M/SR)"


------------------ STRID OCH SKADA ------------------

Regler
Sidnummer: 39/40
Rubrik: Passiva handens beväpning
"Beväpningens GE-krav grundar sig på den offensiva handens vapens GE-krav som ökas med +5 eller +10 beroende på valt föremål"
Bör/ska ändras till:
"Beväpningens GE-krav grundar sig på den offensiva handens vapens GE-krav som ökas med +5 eller +10 beroende på valt föremål. Se rubriken GE-krav, sidan 65."

------------------ MAGI ------------------

Regler
Sidnummer: 52
Rubrik: Fummel Magi (19)
"uppslukas av energerna."
Bör/ska ändras till:
"uppslukas av energin."


Regler
Sidnummer: 53
Rubrik: Magisk utrustning, vapen och föremål
"Bara din fantasi sätter gräns för"
Bör/ska ändras till:
"Bara din fantasi sätter gränser för" / "Bara din fantasi begränsar"--------------- Besvärjelsesamling ---------------

Konsekvent så blandas det med mellanslag och inte mellanslag vid avstånd. t.ex. "1m" och "1 m", det ska alltid vara mellanslag efter siffror.

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Antimagi
1m
Bör/ska ändras till:
1 m

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Avbild
40x40x40 cm
Bör/ska ändras till:
40 cm3 (där 3 är upphöjd) eller 4 dm3 (där 3 är upphöjd)
(Ni anger senare volym i kubikdecimeter)

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Avbild
20m
Bör/ska ändras till:
20 m

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Dimma
(Både i punktlistan och i brödtexten)
50m2
Bör/ska ändras till:
50 m2 (där 2 är upphöjd)

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Dimma
Räckvidd: 50m
Bör/ska ändras till:
"Räckvidd: 50 m"

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Dimma
"Öka dimbankens storlek med 20m2"
Bör/ska ändras till:
"Öka dimbankens storlek med 20 m2" (där m2 är upphöjd)

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Dimma
"Öka räckvidden med 50m"
Bör/ska ändras till:
"Öka räckvidden med 50 m"
--------------------------------

Fråga: Eldkast och Frostsfär har samma "fel", Radien på sfären/bollen är inte definierad och räckvidd är olika i brödtext och punktlistan.
Vad gäller?

--------------------------------
Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Eldkast
Räckvidd: 10 m
Bör/ska ändras till:
I brödtexten står det: "inom radien 15m."
"Räckvidd: 10 m" / "Räckvidd: 15 m"

Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Eldkast
Öka räckvidden med 10m
Bör/ska ändras till:
"Öka räckvidden med 10 m" / "Öka räckvidden med 15 m"Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Frostsfär
Räckvidd: 10m
Bör/ska ändras till:
"15 m" eller så ska brödtexten ändras till "10 m"
I brödtexten står det "offer inom radien 15 m."

Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Frostsfär
15 m.
Bör/ska ändras till:
"15 m" eller "10 m" beroende på ovan inkonsekvens.

Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Förtrolla föremål
"5%"
Bör/ska ändras till:
"5 %" / "5"

Regler
Sidnummer: 57
Rubrik: Genomskinlig
"Effekt: 0,5m3 (ungefär en människa)"
Bör/ska ändras till:
"Effekt: 50 dm3 (ungefär en människa på 50 kg)" (där 3 är upphöjd)
Detta då 0,5 m3 är 500 liter, en människa är ungefär kg = liter, dvs 100 kg människa = 100 liter.

Regler
Sidnummer: 57
Rubrik: Genomskinlig
"Öka affekterad volym med 0,5m3"
Bör/ska ändras till:
"Öka volymen med 50 dm3" (där 3 är upphöjd)
Detta då ni i förändra föremål skriver "Öka volymen" utan ordet affekterad.

Regler
Sidnummer: 57
Rubrik: Kyla och värme
"Effekt: sfär med radien 3m"
Bör/ska ändras till:
"Effekt: sfär med radien 3 m"

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Kyla och värme
"±10°."
Bör/ska ändras till:
"±10 °C." (Gradersymbolen utan C är en vinkelangivelse.)

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Kyla och värme
"10m"
Bör/ska ändras till:
"10 m"

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Kyla och värme
"Öka eller sänk temperaturen med ±10°"
Bör/ska ändras till:
"Öka eller minska temperaturen med 10 °C"
"Förändra temperaturen ±10 °C"


Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Ljus och mörker
"10m"
Bör/ska ändras till:
"10 m"


Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Lyft
20kg
Bör/ska ändras till:
"20 kg"

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Lyft
10min
Bör/ska ändras till:
"10 min"

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Lyft
20m
Bör/ska ändras till:
"20 m"

Regler
Sidnummer: 59
Rubrik: Regenerera
"reducerar eventuella minusmodifikationer med 5%."
Bör/ska ändras till:
Matematiken stämmer inte då 5 % av 10 är 0,5.
http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/procent/procentenheter
Texten bör i så fall vara "reducerar eventuella minusmodifikationer med 5 procentenheter"
Vad är det man förväntas ha minus i? är det i CL eller i Grundegenskaper?
Är det CL så skriv då CL och inte % eftersom det är det ni skrivit tidigare.


Regler
Sidnummer: 59
Rubrik: Regenerera
5% samt -10% och -5%
Bör/ska ändras till:
"5 %" samt "-10 %" och "-5 %"

Regler
Sidnummer: 59
Rubrik: Skingra
"1m"
Bör/ska ändras till:
"1 m"


Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Skingra
"10m"
Bör/ska ändras till:
"10 m"

Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Spårlös
"Affektera en extra varelse"
Bör/ska ändras till:
"Påverka en extra varelse" Affektera betyder Känslomässigt att "Känna/Nudda/Beröra/Angå", att göra något i affekt har med känslor att göra.
Då jag inte har en PDF så kan jag inte "söka" efter fler förekomster av affekt


Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Sten-/jordväg
"Effekt: 1 person"
Bör/ska ändras till:
"Effekt: 1 varelse"


Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Sten-/jordväg
"Öka hastigheten till förflyttnign/2"
Bör/ska ändras till:
"Öka hastigheten till förflyttning/2"

Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Sten-/jordväg
"Affektera en varelse till"
Bör/ska ändras till:
"Påverka en extra varelse" (Samma formulering som Spårlös)Regler
Sidnummer: 61
Rubrik: Stenkast
"10m"
Bör/ska ändras till:
"10 m"


Regler
Sidnummer: 61
Rubrik: Syn
"Räckvidd: Beröring"
Bör/ska ändras till:
"Räckvidd: beröring" hittills har ni skrivit beröring med litet b.


Regler
Sidnummer: 61
Rubrik: Tala med döda
"Effekt: 1 djur"
Bör/ska ändras till:
"Effekt: 1 varelse"


Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Telepati
"Affektera en extra varelse"
Bör/ska ändras till:
"Påverka en extra varelse"


Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Tystnad
"Flyttas den besvärjda punkten flyttas även sfären som har radien 2 meter."
Bör/ska ändras till:
"Flyttas den besvärjda punkten flyttas även sfären" Sfären kan vara större än 2 meter beroende på effektgrad.

Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Vattenväg
"Effekt: 1 person"
Bör/ska ändras till:
"Effekt: 1 varelse"


Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Vattenväg
"Affektera en person till"
Bör/ska ändras till:
"Påverka en extra person"


Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Vattenväg
"Öka förflyttningsförmågan med +2m/SR"
Bör/ska ändras till:
"Öka förflyttningsförmågan med +2 m/SR"

------------------------------------------------------------
Last edited by Maltavius on 31 Dec 2016, 15:49, edited 4 times in total.
Maltavius
 
Posts: 28
Joined: 27 Dec 2016, 22:34

by Mornach » 30 Dec 2016, 19:45

Gastarnas ö
Drottningen kallas ibland Alferlin och ibland Alferling:
karta sid. 6: "ALFERLINGS KUMMEL"
ramsa sid 8: "På Alferlins tron"
sid 11, Häxhyddan, 2a stycket: "Alferlings katakomber"
sid 12, ramsa: "På Alferlin tron" (dessutom stavfel, borde vara antingen "Alferlins" eller "Alferlings"
sid 12, Dvärggruvan, 1a stycket efter ramsan: "Dvärgarna vet inget mer om Alfering" (återigen stavfel: Alferling)
sid 14, rubrik: "Drottning Alferlins katakomber"
sid 14, "Alferlin" förekommer 3 gånger i 1a och 2a stycket
sid 16, karta: "Drottning Alferlings katakomber
sid 17, Sarkofagrum: "Alferlings mest trogna tjänarinna"
sid 17, Gravkammaren: "Alferlings sarkofag" och "Alferling i gastskepnad"
sid 17, tabell: Alferling
sid 18, Bohag: "bohag som var Alferlings"
sid 19, Monoliterna, 2a stycket: "En av monoliterna är finare än de andra, den förställer en drottning och är i halvfigur. Figuren håller en arm över bröstet och man ser tydligt att den håller i ett föremål som liknar en stor nyckel i guld. Monoliten föreställer prinsessan Alferling [...]" (var hon drottning eller prinsessa?)
sid 20, ramsa: "På Alferlins tron"

Kan ev. ha missat någonstans.
Mornach
 
Posts: 4
Joined: 30 Dec 2016, 10:55

Next

Return to Regler

cron

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

View new posts