Go to footer

Gå direkt till innehåll


Formeler recept och sen en besvärjelse

Här kan ni framföra era egna DOD-inspirerade alster.

Moderatorer: Jeraes, theo, Mekradoni, Nidhögg, Marqus


Formeler recept och sen en besvärjelse

Inläggav Gido andeknytare » 10/9-2003 20:18

Har under en tid på två dar jobbat med att skappa en ny besvärjelse form.

Gido hörde om någons bra ide som han kom med. Så burjade skappa lite. dock till ett annat rollspel inte dod så det är lite anorlunda saker som står här, bry er inte om färgerna. men en kompis som tyckte att det var bra tyckte att man skulle kanske lägga upp det här.

bry er inte om stavningen den håler en kompis på att fixa just nu eller har redan gjort det.

ska gå in på hur det fungerar nu, man tar flera formler och lägger ihopp dem. så de bildar en besvärjelse. på detta sätt kan man sitta och hitta på massa nya egna recept på nya besvärjelser. detta är inte färdigt än och Gido holler fortfarande på att göra massa nya formler som han ska ha med. men vad tycker ni........skulle det kanske vara något som kan finnas i de nya reglerna.

Eld

Ord: bada
Kostnad: 4
Färg: röd
STY: 6
Räcvid: Manna * 2
Efektgrad: 4
Pungt: märke eller markering

magikern sammlar den röda färgen och böjer trådarna för att få ut en eld
som kastas mott fiende eller annat mål. start Markerin är finger.
detta är en liten eld flamma som flyger iväg och gör endast 1T8
skadda utan att öka den,
+ eld skadda.

STY tabel.
0-10 = 1T8
11-14 = 2T8
15-23 = 3T8
24-36 = 4T8
37-49 = 5T8
50-70 = 6T8
71-102 = 7T8

Vatten

Ord: Fu
Kostnad: 2
Färg: Blå
Eektgrad: 2

detta används för benämning på vatten.
allt matrial på vatten.

Syra

Ord: paro
Kostnad: 5
Färg: Svart
Efektgrad: 5

Syra fungerar så att det blir Syra skadda.
den kommer upp när man tar ett ämne.
Exempel: regn, växt eller Klot.

Is

Ord: Imo
Kostnad: 4
Färg: Blå
STY: 6
Räckvid: Manna*2
Efektgard: 4
Pungt: Märke eller markering

magin sammlar den kyla som finns omkring magikern,
sen när allt är sammlat kastas det iväg
mott det mål som magiker vill att det ska träffa.
detta är en mycket liten is stråle men om STY ökas blir den
stör.
som start skada är det på 2T4 om den inte ökr sty,
+ att det är mycket kal skadda.

STY tabel.
0-10 = 2T4
11-14 = 3T4
15-23 = 4T4
24-36 = 5T4
37-49 = 6T4
50-70 = 7T4
71-102 = 8T4

Blixt

Ord: Boao
Kostnad: 4
Färg: Röd
STY: 6
Räckvid: Manna*2
Efektgrad: 4
Pungt: Märke eller markering

STY tabel.
0-10 = 1T6
11-14 = 2T6
15-23 = 3T6
24-36 = 4T6
37-49 = 5T6
50-70 = 6T6
71-102 = 7T6

Trä

Ord: tara
Kostnad: 2
Färg: grön
Efektgrad: 2

denna används för att få till ett matrial. detta är allt
trä träd bark eller kotar har med detta att göra.

Sten

Ord: Ow
Kostnad: 2
Färg: ingen
Efektgrad: 2

Detta är matrial på all sten och bärg.

Vind

Ord: ga
Kostnad: 6
Färg: Vit eller Blå
STY: 4
STO: 2
Räckvid: SPI*2
Efektgrad: 4
Pungt: Märke eller markering

denna sak används för att blåsa iväg saker eller människor.

det fungerar så att man läger ihop STY och STO den har,
sen ska det bli ett slag på mottståndar tabelen mellan det sammalagda och
KG på allt den träffar.

Regn

Ord: Ra
Kostnad: 16
Färg: Ingen
Radie: 4T6*3m
Längd: 1T6 SR
Efektgrad: 19
Pungt: Märke eller markering, fast uppe i skyn över stället,

ett regn av utvald matrial eller ämne burjar regna. detta kan bli så roligt att
man får det att regna eld, eller is tappar. eller varför inte sten.
men om man vill ha det vanliga ta vatten på vilket matrial det ska vara.

Tid

Ord: ti
Kostnad: 8
STY: 6
Färg: ingen
Efektgrad: 3

ett specielt formel kommer
håla i längdre. som det är nu kommer
det bli på STY 6 öka tiden med
1T på vad det är för T typ, och det ökar med
så mycket katogori vad det är för
tid typ. SR, min, timmar, dagar, eller annat.
detta är en formel som kan vara med
i en besvärjelse mer än bara en gång,
för att uppna högdre efekter.

STY tabel.
0-10 = 1T
11-14 = 2T
15-23 = 3T
24-36 = 4T
37-49 = 5T
50-70 = 6T
71-102 = 7T

Förlänga

Ord: Ma
Kostnad: 10
Färg: Blå
Efektgrad: 10

efter att en formel
fått sin tid. och denna
formel blands till. kommer
tiden på det hela
fördublas med två.
alltså gången två.

Styrka

Ord: Keo
Kostnad: 5
Färg: ingen
Efektgrad: 5

sakers STY ökas med det antal på
1T6. som det är nu. men detta kommer
ökas med antaler efekt du läger ner
på det. mins efektgrad kan tas med
6. och högst kan man ta 20.
detta är en Formel som kan ingå mer än en gång.
det finns inte många som kan det, men denna och några
till kan det för att uppnå högdre nivåer.

Efektgrad

0-8 = 1T6
9-13 = 2T6
14-16 = 3T6
17-20 = 4T6

Stolek

Ord: ligo
kostnad: 5
Färg: ingen
Efektgrad: 5

sakers storlek ökar med 1T6
på den nivå efektgraden den e nu.
denna formel kan kastas mer än
en gång, det finns inte så många som kan det men
det är för att uppnå de högdre
nivåerna. man kan minst ta 6 och max ta 20 på efekt graden.

Efektgrad

0-8 = 1T6
9-13 = 2T6
14-16 = 3T6
17-20 = 4T6

Öka

Ord: Ög
Kostnad: 8
färg: Grön eller röd.
Efektgrad: 5
Tid: 1T8 SR

detta Ökar krafen på någon Person som
Besvärjelsenskastare ville få starkare. detta
ska blandas med STYRKA eller SMIDIGHET.

Klot

Ord: Yl
Kostnad: 7
Färg: ingen
Efektgrad: 6
STO: 5
Pungt: Märke eller markerin

av något bildas ett klot, detta klot kommer flygga
iväg från märke eller markering,
markering är alltid fingret eller händerna.
den är så pass stor som en näve.
men om STO ökar i formlen kommer den bli störe.

STO tabel
0-10 = 1T6
11-14 = 2T6
15-23 = 3T6
24-36 = 4T6
37-49 = 5T6
50-70 = 6T6
71-102 = 7T6

Radie

Ord: Pö
Kostnad: 7
Färg: ingen
Efektgrad: 6
Ökar radien: 3T6

denna formel ökar radien på något eller ger något en radie.
om detta blandas med andra formler som inte har en radie får de det
nu. då kommer det vara 3T6m.

Iusion

Ord: Imi
Kostnad: 8
Färg: Blå
Efektgrad: 8
STO: 8
Pungt: någonstans inom 10 meter.
Iusion av: Utvald matrial eller liv.

detta skappar en Iusion av något som magikern sett eller ser.
därför krävs lite mine här på vad han eller hon uppleft i livet.
men det kan bli en människa, Väg eller ett föremål. för
att man ska få en människa möjligen en själv ska liv vara med
i receptet. Ilusionen liknar exakt på priken det som det han vill
få det att se ut som. men om de tar bara lite skadda för sviner de.
för att man ska få till en Ilusion ska man nå upp till det rätta STO
på det man vill få. som det är nu är det på STO 8.

Märke

Ord: Ryt
Kostnad: 9
Färg: ingen
Efektgrad: 4

denna formel används för att sätta ut en plats, eller ett märke.
Märket kan vara varsom hälst inom 200m. Därifrån kan
besvärjelsen fortsätta som om den kastas från hans hand.
om man får till att man ska sjuta en is magi som ska flygga på
någon, med Märke kan man få det så IS magin kommer från
en hus väg, helt enkel Märket var satt på hus vägen då.

Död

Ord: Dado
Kostnad: 8
Färg: Svart
Efektgrad: 10
STY: 5
STO: 5
Pungt: beröring

detta fungerar så att död tar livet på
något av bestämt matrial eller liv.
om den ska förstöra ett träd exempel,
ska formeln TRÄ vara med. om ett liv
ska tas behövs bara det vanliga vara med.
men matrial bhöver inget slag på
mottsntondar tabeln gå.
ja om ett liv ska dödas ska ett slag
på mottståndar tabeln gå, STY på denna
och offrets PSY. Men STO måste alltid uppnås.

Växt

Ord: Vilb
Kostnad: 5
Färg: Grön
Eektgrad: 5
Radie: 2T4m
Pungt: Märke eller markering.

detta får saker att växa upp ur marken.
det kan växa lite var som hälst, ur sten
sand eller jord.

Skelett

Ord: Ulv
Kostnad: 4
Färg: Svart
Efektgrad: 4

Denna formel har efekt mott alla
ben bitar skelett deal och
kroppar som är gjorda av skelett.
Liv

Ord: Gypp
Kostnad: 8
Färg: Vit
Efektgrad: 10
STO: 5

Detta är en formel på saker som har med
eller ska blandas Liv.

Syn

Ord: Lu
Kostnad: 5
Färg: Blå
Efektgrad: 5
Längd varighet: 1T8min.


Detta används för att vissa personer eller offer
bara ska se vissa saker, eller att kunna se
speciela saker eller genom speciela saker.
eller Öka någons Syn längd, med
Efektgrad vällmellan 5-20. detta är en
formel som kan vara med flera gånger
för att kunna uppnå högre nivåer.

Exempl:
om man lägger denna, och Ilusion och sen på
någon 30 meter bort med märke. och sen väljer att skappa
en kopia av en jätte, med att ta mycket på STO.
då kommer den personen bara se denna jätte.

Exempl:
denna och osynlig och sen på sig själv,
då kommer man kunna se osynliga saker.
men bara en själv kan det.

Efektgrad

0-8 = 1T6m
9-13 = 2T6m
14-16 = 3T6m
17-20 = 4T6m

Matrial

Ord: Epa
Kostnad: 8
Färg: ingen
Efektgrad: 6
STO: 6

Detta är och har med allt som är
från vapen, hår nål, sax, spade,
shyfel, vagn, men inga naturliga
förmål. för att man ska klara av rätt
typ av matrial ska STO uppnås,

Framana

Ord: Ylme
Kostnad: 20
Färg: Grön eller svart
Efektgrad: 25
Längd: 2T4 timmar
Pungt: Märke eller inom 10 meter

detta är Formeln för att skappa, för att
lyckas med att skappa något, framana ska
det man försöker sig på lyckas uppnå den STO
den har. ibland kan man behöva öka den man har från burjan.
framana fungear so att det som görs får ett liv ungefär. ett liv att följa de tankar som ges till den.
sen kan man också ge andra egenskaper när den framanas. t ex osynlig, sväva eller något annat.

Exempl och Tips:
Framana+matrial(ett svärd)+Tid+Sväva=
nu framanas ett svärd. framana ger svärdet liv.
sen efter som att sväva var med, kommer svärdet kunna sväva.
(annars ligger det ju bara där. sen kommer det finns på den
tid det fick att leva.

Smidiget

Ord: Sma
Kostnad: 5
Färg: ingen
Efekgrad: 5

sakers smidighet ökar med 1T6
på den nivå efektgraden den e nu.
denna formel kan kastas mer än
en gång, det finns inte så många som kan det men
det är för att uppnå de högdre
nivåerna. man kan minst ta 5 och max ta 20 på efekt graden.

Efektgrad

0-8 = 1T6
9-13 = 2T6
14-16 = 3T6
17-20 = 4T6

Skugga

Ord: Shu
Kostnad: 4
Färg: Svart
Efektgrad: 2

detta är allt som har med skuggor att göra,
kan denna formel blandas med.

Dimma

Ord: mym
Kostnad: 4
Färg: Svart eller vit
Efektgrad: 2

detta är allt som har med dimma att göra,
kan denna formel blandas med.

Sång

Ord: Suu
Kostnad: 6
Färg: Blå eller Vit
Efektgrad: 6
Räckvid: 4T6m, men bara de som kan höra får efekten.

denna magi gör saker med de som hör den,
dom blir efektade om de hör den. om någon håler för öronen
eller något sont kommer de efekter
som ska komma kommer inte ske.
detta kräver att man käner till det hela.


Hjärnblödning

Ord: Hame
Kostnad: 10
Färg: Svart
Efektgrad: 10
STY: 6

Den mörka krafen lägger sig i huvet och krossar det.
en stark och hemsk känsla att en minne tömms
käns det som. men efter ett tag kommer också
blodet att rina ut genom ens öron och
nässa. 2T4 skadda är det på den STY som det
ligger på nu, men också minnes skaddor kommer,
se skador av hjärnskador.

STY tabel.
0-10 = 2T4
11-14 = 3T4
15-23 = 4T4
24-36 = 5T4
37-49 = 6T4
50-70 = 7T4
71-102 = 8T4

Hela

Ord. Älpa
Kostnad: 6
Färg: vit
Efektgrad: 6
STY: 6
Pungt: Beröring

Trollkaran tar upp de trådar och använder dem
för att sy igen de skaddor som antingen ligger
synligt eller dolt under skinet. men vald kroppsdel kommer
hels se tabelen. detta är en, en av extremt få, som kan arbeta själv,
för att bli en besvärjelse.

STY tabel.
0-10 = 1T6
11-14 = 2T6
15-23 = 3T6
24-36 = 4T6
37-49 = 5T6
50-70 = 6T6
71-102 = 7T6

Osynlig

Ord: fatto
Kostnad: 12
Färg: Blå
Efektgrad: 12
Tid: 2T10 SR
STO: 6
Pungt: Märke eller markering

Detta är en formel som används för
att försvina från det normala ögat.
som osynlig kan man göra skadda
och agera normalt, man syns inte heller om man blir skaddad.

Ritual

Ord: Gogelamita
Kostnad: 5
Färg: Svart
Efektgrad: 2
Radie: 4T8*2
Pungt: Mitten av Trollkaren

med höga stenar och en eld som lyser upp tillvaran om kring sig,
allt blev svart och skeletten vandra upp ur marken för
att stödja mig igen.

Ritualen är till för att få många saker kring sig
att göra det Trollkaran vill. eller ha mer efekt på
mer saker. I ritualer behövs inte STO längre, men Tid är kvar.
Någon pungt finns inte heller. det är
någon stnas i Radien det.

Exempel:
Ritual+Skelett+Framana=.
alla skelett som finns i marken omkring trollkaren
eller på ytan kommer få liv igen. på den tid som är given.
detta efektar alla Skelett bitar som är inom räckviden.
de kommer alla räknas som framanade.

Exempl:
Ritual+dimma+skappa=
det blir en tung dimma över hela detta stäle.
det holer i med den tid som valts.

Skappa

Ord: Op
Kostnad: 8
Färg: Grön, Blå eller Svart
Efektgrad: 8
Längd: 1T6 SR
STO: 3
Pungt: Märke eller inom 5 meter.

detta är om man ska skappa något annat än något
som kan slos för en. kanske ett svärd eller annat vapenblanda med Matrial,
framana kan det med försig. Trådarna böjs och bildar det önskade
som trollkaran vill få fram. det som skappas kan inte få något som helst liv,
eller att kunna göra saker på komando. detta är bara för att skappa.

Förhäxelse

Ord: Fa
Kostnad: 6
Färg: Alla
Efektgrad: 6

detta är en formel som gör saker till
förhäxelser. det betyder att de kommer hola i
hur länge som hälst. men om förhäxelsen skulle
förstöras kommer allt det hela försvina.

Kroppsdel

Ord: Tume
Kostnad: 3
Färg: ingen
Efektgrad: 2

detta är formeln som fungerar med
kroppsdelar. alltså detta och
skappa kan bindas ihop till att skappa
en extra arm eller ett till ben.
eller fågel vingar eller muss svans.
på en människa.

Antal

Ord: Fo
Kostnad: 3
Färg: Alla
Efektgrad: 3
STY: 3

detta är formeln för att göra vissa saker fler
på en och samma besvärjelse. antalet blir DET
STY ligger på i Besvärjelsen.

Exempel:
Skappa+Kroppsdel+Antal=
det skappas 3 extra armar
för sty som det är nu på antelet
är på 3.

Rena

Ord: Rea
Kostnad: 4
Färg: Vit
Efektgrad: 4
STO: 4

Formeln används till att föra ut fel sjukdomar eller
förstöra vissa matrial. den kan inte göra något på något Liv.
den ska uppnå sakens STO för att det ska förstöras.
och man ska ange vad för typ av sak som ska förstöras.

Exempel:
kalle vill ha sönder en onske full Förhäxelse som ligger
i ett träd. då använder han Rena och förhäxelse. poff var
Förhäxelsen borta. Förhäxelser har ingen STO därför behöver man inte
om en förhäxelse ska bort. om ett matrial som skappats ska stolekan uppnås.

Domenera

Ord: Pagote
Kostnad: 14
Färg: Blå eller Svart
Efektgrad: 14
Tid: 2T4 min
STO: 8
Räckvid: Manna*2m

en tråd läggs om det bemästrade offret eller målet.
nu har magikern kontrolen över det, och bestämer
över det. Dominera används för att ta en länk mellen
det man kastar det på och kastarens hjärna. men
sto måste uppnås. och ett sorts matrial eller levande sak
måste anges. om det ska vara så att man ska ta över någons
kroppa behöver man inte ta liv. det är precis som med framana på
den pungten. om något som inte har STO som förhäxelse behövs inte någon
STO uppnås alls. om man lyckas med att domenera någon eller något, kan man
ändra det och ge komandon hur mycket som hälst.

Minne

Ord: Aula
Kostnad: 5
Färg: Blå
Efektgrad: 5

detta är och har med allt som har med mine att göra.
ett typ av matrial. det är inte bara minne ibland, ibland kan
det också röra sig om sinnen eller huvudaget att kunna tänka.

Skräck

Ord. Rä
Kostnad: 6
Färg: Svart
Efektgrad: 6
PSY: 3

alla som bli efektade på det givna sättet.
ska möta PSY i Skräcken som en skräckfacktor
som om dett månster hade det, som de ser.

Exempel:
Syn+Skräck+PSY+Märke=
efter att lagt märket på den dumma vakten, och sen gör med syn då
bara han ser det, får han en skräck på 3+det som gavs fram med STYRKA formeln
blir det en STY på 11. det är den skräckfacktor som han får käna på.

Skri

Ord: Russ
Kostnad: 5
Färg: Svart
Efektgrad: 5
Räckvid: ljud etts sträkning

ett hämskt och kraftigt skrik kommer vinande i lyften.
alla som hör det får efekten på sig. om man holer
för öronen klarar man sig från efekten.

Färg

Ord: faa
Kostnad: 4
Färg: Blå
Efektgrad: 4
STO: 4
Punkt: Märke eller markering

detta byter Färg på saker eller varelser.
för att lyckas ska STO uppnås. och rätt
matrial eller ämne eller djur eller Kroppsdel ska vara med.
det kan bara bli färger från vilken som hälst till
svart, blå, grön, vit eller röd.
om en eld byter färg till blå kommer den ge nu blå
energi istelet för röd. trådarna får en blå färg istelet för röd.

Gift

Ord: Eo
Kostnad: 4
Färg: Ingen
Efektgrad: 4
STY: 4

detta är formeln fär ämnet Gift.
den kan används för att genom att offer tar skadda
av giftets styrka. precis som vanligt gift fungarar detta.
eller för att läga något gift på ett matrial eller öka styrkan på ett
gift. STY på giftet är det samma som stykan är i fomeln.
vad det är för gift kan man bestäma lätt utan att blanda i mer formler.

Blod

Ord: baa
Kostnad: 7
Färg: Svart eller Vit
Efektgrad: 7

detta är en benämning på blod.
men det kan också fungara så att blodet burjar rina ut
genom öronen eller stamen på ett träd. eller att blodet blir något annat typ av
blid.

Exempel:
Blod+Kroppsdel+Syra+Märke=
offret som man vill ska få ont blir märkt. sen kommer
hans blod byta typ till syra. sen kommer blodet rina ut ur hans kroppsdelar
som är öronen. detta resulterar aj, syra riner ner för stakarens öron.

Djur

Ord: Da
Kostnad: 6
Färg: Grön
Efektgrad: 6
STO: 6

detta är allt som har med djur att göra.
skappa framana eller dominera. det kan
fungara som liv ibland.

Text

Ord: lady
Kostnad: 4
Färg: Blå
Efektgrad: 4
Tid: 1T3 dar
Punkt: Markering med att skriva med fingret.

trådarna läggs så ett mönster bildas, en text kan tydas.
men kan göras osynlig. eller så kan denna formel används
så man kan se de osynliga texterna.

Talla

Ord: Tat
Kostnad: 3
Färg: Blå eller Grön
Efektgrad: 3
Tid: 1T6 SR
Punkt: Märke eller Markering

en livslänk bildas mellan de där trådarna sänder sina ord mellan dem.
de talar inte högt utan telipatsikt. med ett matrial eller liv (djur).
om det bildas en länk mellan kastaren och en stol. som normalt inte
lever. kommer stolan få ett liv. inget vanligt utan bara en personlighet.

Exempl:
Tala+Trä+Tid=
mordet skedde i detta rumm för 3 dagar sen.
magikern läger en besvärjelse som heter
tala med mig trä, Trollkaren talar do med stolen.
TROLLKAREN säger: såg du möradern.
Tollen säger sanningen ja det gjorde jag.
men säger inget förens du lakar mig.

efter att trollkaren gjort detta säger stolen det rätta
och dom går då till offrets syster och haffar in mördaren.

Ägg

Ord: Hö
Kostnad: 4
Färg: Röd eller Grön
Efektgrad: 4
Tid: 1T6 dar
Pungt: I handen
STO: 1

Trådarna binds och skappar ett ägg lite störe än människas näve.
Om inte kastaren ville öka des stolek så kommer den vara störe.
vad som ligger i den vet vi ej. bara han som bramskappade ägget.
effter Tid dar kommer ägget att kläkas. (därför bör man inte öka tiden)
då kommer det benämda komma ur den. det som ligger i kan inte ha högre
stolek och vara störe än själva ägget. men ett nytt liv eller djur kommer
växa och kan vara på Solket 1, det kommer vara ett bran då.

Paralysera

Ord: Pu
Kostnad: 12
Färg: Blå
Efektgrad: 12
Tid: 1T4 sr
Räckvid: Manna*2

Trådarna läger sig runt och binder och stoppar
det utvalda att inte kunna göra något,
det finns ett undantag på denna formel. det är
Kroppsdel, den kan man om man vill ta hela kroppen.
det kan man inte i detta sammanhang alls. du måste
ta ett ban eller båda bennan eller
båda armarna eller ett huvud.
om huvud valls kan inte huvet göra ett dug. kan inte vrida eller
blinka. men det betyder inte att personen inte kan tänka eller är medveten.
om minnen valls är han helt borta och kommet stå helt stilla.

Bro

Ord: Ire
Kostnad: 10
Färg: ingen
Efektgrad: 14
Tid: 1T6 min
Räckvid: Manna*2

Trådarna sammlas och bygger upp sig
till en bor av matrial, vald. om man skulle göra en bor av vatten,
visst i detta sammahng kan man gå på den.
fast den är gjord av vatten. men om den skulle vara gjord av eld.
ja då kan du också gå på den, men tänk på att eld är hät
och briner ajajajajaj. Räckviden är hur långt bron får sträcka sig.
den kommer vara 1-2 meter bred och det kan kastaren vällja mellan.
sen kan han bygga den och forma den hur han vill.
om den ska gå i spiral eller något annat.

Regnbåge

Ord: Ry
Kostnad: 4
Färg: Alla kan användas.
Efektgrad: 4

detta är ämnet regnbåge.
det är en allfärgad båge som kan användas till
olika blandingar på alla massa olika sätt.

Sova

Ord: Sa
Kostnad: 4
Färg: Vit eller Blå
Efektgrad: 2
Tid: 1T6 SR

När händelsen är gjord kommer offer att sommna,
och vaknar inte förens tiden är uppgiven.
inte ens om han eller hon tar skadda.

Stråle

Ord: Efka
Kostnad: 7
Färg: ingen
Efektgrad: 7
Punkt: Märke eller Markering
Räckvid: Manna meter

en tråle lika tjok som en människas näve kommer
farande 30m SR mått målet. om den träffar sitt mål kommer den fortsätta
att gåigenom sakr och ting tills den har nått sin slutdestination.
Senast redigerad av Gido andeknytare 11/9-2003 16:48, redigerad totalt 1 gång.
No pian no gain
Ödets söner
www.skribenterna.tk
www.repe.tk

Life is al abote dices and cards.
That you play your cards righet and get good on your dices.
Gido andeknytare
Äventyrare
 
Inlägg: 605
Blev medlem: 15/6-2003 15:43
Ort: sverge/haninge


Inläggav Berosion den Virrige » 10/9-2003 21:17

Jösses Gido! Hundra på att du snodde från tråden på Skribenterna!;)

Vore mycket bättre om du lärde dig stava ordentligt, men i övrigt väldigt bra text. Läste inte hela, men det jag läste var mycket bra! Behöver finslipning, men god idé.
Det är stoltare våga sitt tärningskast,
än att tyna med slocknande låge.
Det är skönare lyss till den sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge.
Användarvisningsbild
Berosion den Virrige
Lärd
 
Inlägg: 1019
Blev medlem: 31/12-2002 13:32


Inläggav Gido andeknytare » 11/9-2003 10:17

Finslipning håler en kompis på med och han blev klar igår.
Nej iden kommer inte från skribrenterna.

Tänkte komme in och rätta de fel som Gido gjorde efter att han laggt upp den här. men sen när han skulle tryka för att ändra felen gick det bara inte.
Senast redigerad av Gido andeknytare 11/9-2003 16:49, redigerad totalt 1 gång.
No pian no gain
Ödets söner
www.skribenterna.tk
www.repe.tk

Life is al abote dices and cards.
That you play your cards righet and get good on your dices.
Gido andeknytare
Äventyrare
 
Inlägg: 605
Blev medlem: 15/6-2003 15:43
Ort: sverge/haninge


Inläggav Misantrooper » 11/9-2003 11:10

om du förklarar lite mer om det hela med färger så kanske man förstår lite mer, för jag blev ganska förvirrad. hur har du tänkt dig att den här magin fungerar egentligen?
"följ med till mig! jag har 25l hemmagjort vin!
ta med ett sexpack!
/birdie

JÄVLA JÄVLA BIRDIE
Användarvisningsbild
Misantrooper
Äventyrare
 
Inlägg: 81
Blev medlem: 20/4-2003 19:15
Ort: Lund


Inläggav Kithiva » 11/9-2003 11:20

Vad är "Räckvid: Manna*2 " Räckvidd vet jag vad det är, men "Manna"??
Kithivas Mathörna
Kithivas Kodex (Forumregler)
Osthem i mitt Hjarta!
Up Yer Kilt!
Användarvisningsbild
Kithiva
Hirdman
 
Inlägg: 893
Blev medlem: 3/10-2002 22:08
Ort: Laholm [Ejland]


Inläggav Misantrooper » 11/9-2003 11:24

hehe troligen har det med Mana att göra, magipoäng.
kan man inte bara översätta det till spi*2 räckvidd.
"följ med till mig! jag har 25l hemmagjort vin!
ta med ett sexpack!
/birdie

JÄVLA JÄVLA BIRDIE
Användarvisningsbild
Misantrooper
Äventyrare
 
Inlägg: 81
Blev medlem: 20/4-2003 19:15
Ort: Lund


Inläggav Gido andeknytare » 11/9-2003 16:47

När Gido skrev detta var det Gjort för ett annat Rollspel. och har inte bestämt mig för att om Moi ska använda manna eller något annat.

Det är till ett nytt rollspel som moi försöker skappa. :rådna:

Färgerna bry er inte om det.
Men manna kan ni ta spi-poeng istelet för.

Detta är bara för att någon kanske är intriserad för ett nytt system på hur man använder besvärjelser. Kanske riotminds blev inspererade och byrjade ända systemet, i sina nya böker.
No pian no gain
Ödets söner
www.skribenterna.tk
www.repe.tk

Life is al abote dices and cards.
That you play your cards righet and get good on your dices.
Gido andeknytare
Äventyrare
 
Inlägg: 605
Blev medlem: 15/6-2003 15:43
Ort: sverge/haninge


Inläggav Ebbe lille » 11/9-2003 20:24

Och i det här nya rollspelet som du ämnar skapa, regnar det månne manna från himlen där?

Skämt åsido, tror du menar mana. Manna kokar man gröt på.
"Så småningom blev konungen gammal och hans mindre potenta son tog över det stolta ämbetet."

Mittland, sid. 10
Användarvisningsbild
Ebbe lille
Jaarnbrotir
 
Inlägg: 483
Blev medlem: 12/2-2003 20:49
Ort: Piteå


Inläggav Berosion den Virrige » 11/9-2003 21:16

Hoppsan. Tar emot nästan allt och hävdar motsatsen. :blink:
Det är stoltare våga sitt tärningskast,
än att tyna med slocknande låge.
Det är skönare lyss till den sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge.
Användarvisningsbild
Berosion den Virrige
Lärd
 
Inlägg: 1019
Blev medlem: 31/12-2002 13:32


Återgå till Forumindex

Återgå till Skaldehuset

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst