RiotMinds forum

Officiellt forum för Trudvang, Drakar och Demoner & Götterdämerung. Official forum for Trudvang Chronicles

Regler

Magiska runor

Regelforum för Trudvang. Här ska alla diskussioner och frågor om regler ställas.

by Ganglere » 10 Mar 2016, 15:15

Hej finns det några regler för hur en dvärgsmed (framförallt buratja) smider föremål och ingjuter dem med så kallade magiska runorna (Vigralinka)?
Använder mig fortfarande (och har inte för avsikt att byta) av DoD Trudvang, men finns regler i nån annan version är det ju bara att "översätta".
Tänker att det i normalfallet kräver en fördjupning/ar på ganska hög nivå, men måste smeden ha vitner-poäng (eller bör användaren ha det)? Finns det olika nivåer som hos vitner?
Är en runsmed = dvärgisk trollkarl eller något helt annat?
Skulle en runsmed förlora de här eventuella vitner-poängen permanent (som jag tror trollkarlar gör när de skapar magiska vapen, men är osäker inga tydliga officiella regler där heller förutom till gamla systemet i magi-expert).
Och kanske det viktigaste, vad är dessa runors effekter?
Tänker mig personligen något unikt, inte som de gudomliga runorna, men inte heller som vitner rakt av utan något unikt. Kanske lite i stil -OBS! spoiler!!!- (med de effekter städet i dvärgkumlet har i vildhjarta)

Unika namn för varje runa hade varit roligt också, lite mer inspirerande än eldens runa e. bergets runa som de gudomliga runorna.

Här kommer några (dock inte så unika eller nytänkande) förslag
Runsmeden är en "besvärjare" och får vitnerpoäng, när en runas kraft ingjuts i ett föremål förlorar runsmeden dessa vitner permanent (så att de görs med eftertanke och inte massproduceras ;) )
Vitnerkostnaden är dock 2,4,6 istället för 5,10,15 och varje effektgrad kostar hälften av varje nivå (1,2,3)
därtill är runsmedens vitnerkapacitet relativt stor (1T10 öp 6-10) på varje fördjupningsnivå.
Varje magisk runa lärs som en fördjupning.
(Man skulle kunna tänka sig att vitnern inte dras permanent utan istället är dubbelt så dyr (10,20,30) och läker mycket långsammare ex. 1 vitner per natt, detta ger liknande effekt)

Runorna är en del av föremålet och kan inte tillsättas i efterhand på ett redan färdigställt föremål, man måste från första början vara klar över som smed att det man tillverkar kommer att innehålla en (eller flera?) runor. Dock är själva sigillet som "håller" magin på plats något av det sista som görs. Runorna är svåra att göra och när man väl börjat forma sigillet måste man göra klart den utan uppehåll vilket kan innebära att runsmeden måste vara vaken ett par dygn i sträck för att färdigställa de svåraste. Förslagsvis är att föremålen tar lika lång tid som vanligt + 10 timmar per nivå, vilka alltså måste ske utan uppehåll. När en runsmed således vill forma en runa på nivå 3 krävs det att han arbetar utan uppehåll med sigillet i 30 timmar...

Vet ej om nivåerna ska vara samma effekt fast bättre för varje nivå, eller att de högre nivåerna helt enkelt bara är kraftfullare runor.

Bloodalinka., kostnad 4 (el.20), tid 20 timmar
Runan är koncentratet av Yukks illvilja och en skada uppkommen av ett vapen med denna runa kan inte läka annat genom andra gudomliga förmågor. Offret förlorar 1 kp mer per dag än hon läker utan förband och +- 0 med förband. Dvs. om såret inte förbinds förblöder offret. Men även med förband kommer offret leva med reducerat totalt KP.

Hjaartalinka, kostnad 4 (el. 20), tid 20 timmar
Runan helar bäraren med 3 extra kp/dag oavsett om bäraren får en natts sömn eller inte, dvs 1kp/8 timmar.

Krauftalinka, kostnad 2 (el.10) tid 10 timmar
Runan skänker bäraren av föremålet styrka och bäraren får höja sitt exceptionella karaktärsdrag för styrka med ett steg.

Skjoldalinka kostnad 4 (el. 20), tid 20 timmar
Bäraren blir bättre på att försvara sig och parera och få + 10 sp till att parera med och dessutom fördjupningen dra vapen eller sköld beroende på vad det magiska föremålet är (vapen el. sköld)

Steinalinka kostnad 6 (el. 30) tid 30 timmar
Denna runas kraft är två delad. Den skänker bäraren en stenlik hud som dels döljer individen (-3 i lönndom för att se bäraren om man har mörekersyn, annars syns bäraren inte alls) och dels skänker denna "hud" bäraren ett naturligt RV på 6.


Finns redan regler var väl detta ogjort ärende, men om det inte finns får ni (om ni finns) gärna framföra åsikter om detta och ännu hellre bidra med vidareutbyggnad i form av mer heltäckande regelsystem och fler magiska runor,
Född i ljus, uppväxt i mörker, vildhjarta för evigt...
Ganglere
 
Posts: 10
Joined: 26 Feb 2016, 23:54
Location: Staden med stadsprivilegier sedan 1413

by Kolnidúr » 13 Mar 2016, 11:31

Om man ska vara förlagan trogen så är det bara thular som kan förläna diverse föremål med magiska krafter, detta finns beskrivet i avsnittet om "dimtydarna" i onlinetjänsten.
De runsmeder som du tänker på är således thular - dvärgpräster. Thularna har ju en särställning i dvärgsamhället och inga andra skulle anförtros en sådan maktposition som runsmide innebär. Det är iaf min tolkning.
Men jag gillar idén om att thuldomen kan variera från fall till fall. Vissa thular kanske är mer inriktade på att tolka berget och Bojorns vilja medan andra är specialiserade på exempelvis runsmide.

Alla de magiska dvärgföremål som kan hittas i Vildhjarta och andra äventyr är smidda och "besjälade" av thular, som har "väckt bergsanden till liv och skapat en gudomlig länk mellan dvärgen och föremålet" - Trudvang Online.
Det finns också regler för detta i onlinetjänsten, där det också framkommer att thulsmidet inte enbart är avhängigt religionsfärdigheten, utan även färdigheten Skötsel med disciplinen Hantverk och fördjupningarna Mjuka material och Hårda material.

I övrigt gillar jag dina runor och kanske använder mig av någon av dem i framtiden ;)
Jag brukar själv hitta på egna maktrunor som inte nödvändigtvis följer originalet till punkt och pricka, det viktigaste är att de fyller en funktion i äventyret och är troget Trudvangs "ande".

MVH
Kolnidúr
 
Posts: 22
Joined: 05 Feb 2016, 15:10
Location: Göteborg

by Ganglere » 14 Mar 2016, 13:49

Tack för svar och feedback, dock avser jag just vigralinka (magiska runor) och inte borjornilinka (gudomliga runor)

Kan vara så att man plockat bort de olika sorternas runor i online versionen, men om så är fallet är det ännu mer vatten på min kvarn att inte gå över till den versionen. Enkelhet i all ära, men allt kan inte offras på det strömlinjeformade enkelhetens altare, det som blir kvar fångar åtminstone inte mitt intresse.

Det finna alltså fyra sorters runor: språkrunorna, ödesrunorna, de gudomliga och de magiska.
De magiska (Vigralinka) står det inte så mycket om och detta var alltså ett försök att inkorporera dem i ett regelsystem. Eftersom de INTE är gudomliga bör det rimligen användas någon form av vitner...

Här kommer fler förslag.

Draupnerlinka kostnad: 6 + 2/4/6 el. 30 + 10/20/30 tid: 30 timmar
Draupnarunan är en kraftfull runa som "föder" nytt material till världen. Ett material eller ett föremål som märkts med denna runa kommer var nionde natt att "droppa" ett identiskt föremål med exakt samma värden (också andra magiska värden) förutom just runans egenskap att "föröka sig". Om man fäster runan på en rokjärnstacka så får man en nya tacka, var nionde natt, om man fäster den på en mästersmidd mithrakarustning får man en ny var nionde natt osv. den extra kostnaden tillför beroende på föremålets egenskaper och storlek. Ett vanligt svärd i järn kostar bara två extra, en mästersmitt mithrakarustning kostar 6 extra (eller mer om sl anser det)
För att kunna droppa en kopia måste föremålet hämta kraft från en bärare som föremålet måste vara i kontakt med under hela den natten när det ny föremålet "föds". Kraften tas i form av kp från bäraren och är lika med den extrakostnad i vitner som gjordes när runan smiddes (ex. 6kp).
Utan kontakt med en källa kan runan inte föröka sitt föremål.
(Ja, förlagan är Odens ring Draupner, men åtta stycken kändes övermäktigt)

Vidnámkinka kostnad 4 el. 20 tid 20 timmar
Runan förlänar föremålet med en extrem hållbarhet och tålighet. Föremålets BV ökar med +10 och föremålet kan inte rosta eller bli slött på naturligt sätt.

Verjalinka kostnad 4 el. 20 tid 20 timmar
Föremålets besvärjs med skyddande krafter och bäraren får +5 på alla pareringar denne utför. Föremålet skyddar även bäraren mot oförutsedda attacker och attacker som normalt inte går att parera (projektilvapen)
och bäraren har alltid en chans att parera dessa om vapnet är framme med 5 i värde (med aktuella fördjupningar + 5)
Om vapnet inte är framtaget men ändå bärs (t.ex. i sin skida) skyddar vapnet sin bärare ändå genom att påverka eventuella attackerar att helst inte välja bäraren som måltavla (exakt vad detta innebär och får för konsekvenser är upp till SL att avgöra i varje enskilt fall)
Född i ljus, uppväxt i mörker, vildhjarta för evigt...
Ganglere
 
Posts: 10
Joined: 26 Feb 2016, 23:54
Location: Staden med stadsprivilegier sedan 1413

by Kolnidúr » 14 Mar 2016, 14:39

Ahaaa, då är jag med.
Ja det verkar faktiskt så att man har tagit bort vigralinka i onlinetjänsten. Jag kan inte hitta termen någonstans. Ska jag vara ärligt har jag dessutom helt glömt dem. I vilken modul nämns den typen av runor, Eld och Sot?
Menar du i så fall att dessa runor inte används av thular, utan av en speciell sorts "magiker"?
Om jag har förstått saken rätt så finns det inte några specifika dvärgmagiker i onlinetjänsten, utan alla dvärgar med övernaturliga krafter är thular som hämtar sin kraft från Bojorn och bergets ande.
Detta utesluter dock inte att dvärgar ska kunna lära sig tämja vitner, men då använder de samma besvärjelser som alla andra vitnervävare.

Jag antar att man helt enkelt slagit ihop de båda typerna av runor för dvärgar, vilket i så fall gör det samma, eller vill du ha en särskild typ av runsmeder som inte nödvändigtvis också måste vara andliga ledare? Risken med detta är väl att thulernas framskjutna roll i dvärgsamhället genast hotas om vem som helst kan lära sig att smida maktrunor.

Än så länge har det inte dykt upp någon dvärgmodul på onlinetjänsten, men när det händer så kanske vi får klarhet i frågan. Tills dess kommer jag att utöka mitt Trudvang med dina runor, oavsett om de är magiska eller gudasända ;)
Kolnidúr
 
Posts: 22
Joined: 05 Feb 2016, 15:10
Location: Göteborg

by Ganglere » 14 Mar 2016, 16:32

Jepp, Eld och Sot. Drakar och demoner Trudvang (version 7, eller är det den som är 8?)

Om jag förstått saken rätt, kunde Dvärgar inte lära sig vitner (har detta ändrats i onlineversionen?)
Och Gudomliga runor var ju just gudarnas krafter. Gillar idéen med att vissa rasers tillgång till vitner ser lite olika ut. Det speglar rasens karaktär, kulturhistoria och kynne. Hade gärna sett alvmagi vara av annat slag än övriga rasers eftersom de lärde sig av misturalferna, speciellt som deras gudomliga förmågor börjat skrumpna.
men det blir OT (ny tråd?)

Har för mig att det bara är Bojornikka som kan använda de gudomliga runorna (buratja tror ju inte ens på Bojorn)
Vigralinka kan visst användas av alla dvärgar men i nån passage (som jag inte kan hitta nu) har jag för mig att det omnämns att Buratja använder Vigralinka istället och att det skulle vara framförallt Buratja som gör det medan bojornikka håller sig till sina gudomliga runor. Bojorikka är väl också generellt räddare för magi och det övernaturliga medan Buratja mer förlitar sig på sin egen förmåga än högre väsen.

Gillar denna uppdelning eftersom den förstärker splittringen och skillnaden på de två olika dvärgraserna. Inte bara att de har olika tillgång till olika yrken och förmågor utan det speglar också deras livsfilosofi och syn på sig själva och på världen.

De gudomliga runorna anses väl, hur ska man säga, "goda" (inte nödvändigtvis mot thulens fiender) av bojornikka trots att det var Yukk som gav dem till dvärgarna. Buratja är ju extra skeptiska till de gudomliga runorna just på grund av detta.

Vigralinka ser jag som mer neutrala men kan användas i god eller onda syften, ev. beroende på morkvitner etc.

Det jag gillar bäst är dock att föremålet blir magiskt, runan är bara ett regeltekniskt sätt att fästa magin i föremålet, medan hos de gudomliga runorna är det ju själva runorna som är heliga och konsekvensen av runornas makt kan yttra sig i föremålen. (Visst thulens artefakt, men man använder ju sällan själva artefakten till en handling, den är bara en behållare av krafter.)
Vidare gillar jag också att vem som helst kan använda föremålet, men med det sagt betyder det inte att vem som helst kan tillverka föremålet eller att det är vanligt med dessa runor.
I mitt Trudvang har t.ex. !!!OBS! SPOILER!!! (Koraljons härskarblad i snösaga ett par vigralinkarunor)
Men dessa föremål är ju inte vanliga. De flesta ligger djupt nere i Buratjadvärgarnas skattkammare endast några få har givits som gåva, kanske något har stulits?

Ännu en runa
Moorkalinka kostnad 4 el. 20 (se första inlägget) tid 20 timmar
Föremålet blir kolsvart när denna runa förseglat magin i föremålet. Bäraren blir när denne greppar föremålet ett med bergets mörker och erhåller några av mörkrets egenskaper. Bärarens syn förstärks ett steg (vanlig syn :arrow: nattsyn, nattsyn :arrow: magisk mörkersyn osv). Bäraren blir också svårare att se i mörker (upp till SL beroende på varelsens synförmåga, -5 i lönndom i normalfallet för någon med mörkersyn), detta oberoende av vad bäraren gör (kan hoppa runt, eller attackera varelser), eftersom det inte handlar om att bäraren rör sig obemärkt utan att denne innehar mörkrets egenskaper. Om föremålet är ett vapen (eller något som kan generera skada) skyddar inte vanliga rustningar mot vapnet (eftersom det är koncentrerat mörker), om föremålet är en rustning(eller något man bär) kan bäraren fritt röra sig mellan skuggor, dvs. "försvinna" i en skugga och dyka upp i en annan, detta går snabbare desto mörkare skuggan är. I kompakt mörker kan bäraren rörs sig med dubbel förflyttning.
Om föremålet är ett prydnadsföremål erhålles förutom samma som för rustningar (eftersom man bär det) också ännu ett steg på syntabellen och ytterligare svårighet att se bäraren (-7 i normalfallet)
Föremålet skadas av solljus (1T10 skada på BV per timme) och att använda föremålet i solljus ger ingen fördel. i Dunkelt ljus kan vissa lägre plusmodifikationer erhållas (upp till SL att avgöra)

Tack så mycket :D
Egna runor?
Född i ljus, uppväxt i mörker, vildhjarta för evigt...
Ganglere
 
Posts: 10
Joined: 26 Feb 2016, 23:54
Location: Staden med stadsprivilegier sedan 1413

by Kolnidúr » 15 Mar 2016, 09:44

Det verkar nästan som att vi skulle behöva höra Riotminds syn på saken. Hur fungerar runorna egentligen, är det olika i olika utgåvor, och kan dvärgar väva vitner eller inte, varför skulle de inte kunna det, och vad är i så fall skillnaden på vigralinka och vitner?

För min del personligen spelar det egentligen ingen roll om föremålen är magiska eller heliga, så länge de har samma stats. Särskilt i de fall då en rollperson hittar ett sådant föremål.
Jag kan tänka mig att det både kan skapas magiska/heliga föremål som kan användas av alla och sådana som bara kan aktiveras av thular.

Den typen av runsmide som du talar om är ju egentligen bara relevant för spelet om någon av rollpersonerna/slp själva vill skapa magiska föremål, eller har jag missförstått?

Mvh
Kolnidúr
 
Posts: 22
Joined: 05 Feb 2016, 15:10
Location: Göteborg

by Ganglere » 15 Mar 2016, 11:03

Sant.
Riotminds, någon som vill uttala sig? ;)

Om och hur en rp ska kunna skapa föremål är en viktig del ja, men min syn på heliga artefakter är att de bara kan brukas av någon som tillber samma gudar.
Därför spelar det roll om rp vill använda sig av kraftföremål som de råkar( :roll: ) snubbla över...
Gudomliga artefakter på lägre nivåer kan väl till och med i de flesta fall endast användas av gudsmannen själv.
Kommer inte ihåg om det finns något regeltekniskt men anser att mäktiga gudomliga artefakter inte ska kunna användas av någon av annan tro, Roghdrasil glöder väl bara händerna på storkonungens son men inte hos kungen själv.

Magiska föremål kan ofta användas av vem som helst (men ibland kan lite förstånd och kunskap om vitner vara på sin plats, annars kan det gå illa... :idea: fick just idé till äventyrsuppslag)
Dock är dessa föremål oftast inte dvärgsmidda...(Om man inte i efterhand besvärjer ett dvärgsmitt föremål, själv anser jag att hos mäktiga magiska föremål ska vitnern "smidas" tillsammans med föremålet, åtminstone i anslutning till skapandet)
Vigralinka är den perfekta regeldetaljen som möjliggör dvärgisk smideskonst förenat med vitner.


Logelinka kostnad 4 el. 20 tid 20 timmar (vet det finns en liknande gudomlig)
Denna runa kapslar in värmen från logeugnen i bladet som kommer fortsätta glöda med gulvitt sken. materialet tar dock sin fasta form och BV påverkas inte, det är bara själva hettan som på magiskt vis separerats och hålls vid "liv" inne i föremålet. Den starka värmen genererar ytterligare 1T10 i skada hos vapnet. Vapnet kan också användas som en fackla emedan man inte ser lika långt som med en vanlig fackla.
Bäraren av vapnet/föremålet tar ingen skada, alla andra förutom bäraren tar skada.
Född i ljus, uppväxt i mörker, vildhjarta för evigt...
Ganglere
 
Posts: 10
Joined: 26 Feb 2016, 23:54
Location: Staden med stadsprivilegier sedan 1413


Return to Regler

cron

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

View new posts