RiotMinds forum

Officiellt forum för Trudvang, Drakar och Demoner & Götterdämerung. Official forum for Trudvang Chronicles

Regler

Stav- och språkfelstråden

Regelforum för DOD. Här ska alla diskussioner och frågor om regler ställas.

by Magnus » 27 Dec 2016, 17:31

Här kan ni posta de stav- och språkfel ni hittar i DOD 2016

Skriv bokens titel
Sidnummer:
Rubrik:
[... följt av texten som är fel..]
Bör/ska ändras till
[... följt av den rättade texten..]
User avatar
Magnus
Allsmäktig
 
Posts: 39
Joined: 28 Jan 2016, 16:01

by Mornach » 30 Dec 2016, 19:50

Gastarnas ö
sid. 7, rubrik: "Värdhuset"
Bör/ska ändras till
"Värdshuset"

Gastarnas ö
sid. 17, Sarkofagrum: "Rummet är delvist fyllt av vatten [...]"
Bör/ska ändras till
"Rummet är delvis fyllt av vatten [...]"
Mornach
 
Posts: 4
Joined: 30 Dec 2016, 10:55

by Maltavius » 31 Dec 2016, 10:57

Allt här är inte Stavfel/språkfel men det blir för bökigt att separera felaktigheter från felstavningar när det är fel på enheterna hela tiden.


------------------ INNEHÅLL ------------------

Regler
Sidnummer: 3
Rubrik: Innehåll
Motståndstabellen (Motstånd) listas inte under Innehåll
Bör/ska ändras till
Motståndstabell.......... 101

------------------ ROLLPERSONEN ------------------

Regler
Sidnummer: 18
Rubrik: Kraftpoäng, KRA
"Se tabell nedan."
Bör/ska ändras till
"Se tabellen Timmars vila nedan."
Alternativt, byt rubriken på tabellen "Timmars vila" till "Kraftåterhämtning" eller "Kraftpoäng"

Regler
Sidnummer: 18
Rubrik: Besvärjelser
"Tabellen nedan visar antalet besvärjelser som din rollperson startar med."
Bör/ska ändras till
"Tabellen, Antal besvärjelser, nedan visar antalet besvärjelser som din rollperson startar med."Regler
Sidnummer: 18
Rubrik: Tabellen SMI / Förflyttning
"Förflyttning (M/SR)"
Bör/ska ändras till
"Förflyttningsbonus (M/SR)" / "Förf. Bonus (M/SR)"


------------------ STRID OCH SKADA ------------------

Regler
Sidnummer: 39/40
Rubrik: Passiva handens beväpning
"Beväpningens GE-krav grundar sig på den offensiva handens vapens GE-krav som ökas med +5 eller +10 beroende på valt föremål"
Bör/ska ändras till
"Beväpningens GE-krav grundar sig på den offensiva handens vapens GE-krav som ökas med +5 eller +10 beroende på valt föremål. Se rubriken GE-krav, sidan 65."

------------------ MAGI ------------------

Regler
Sidnummer: 52
Rubrik: Fummel Magi (19)
"uppslukas av energerna."
Bör/ska ändras till
"uppslukas av energin."


Regler
Sidnummer: 53
Rubrik: Magisk utrustning, vapen och föremål
"Bara din fantasi sätter gräns för"
Bör/ska ändras till
"Bara din fantasi sätter gränser för" / "Bara din fantasi begränsar"--------------- Besvärjelsesamling ---------------

Konsekvent så blandas det med mellanslag och inte mellanslag vid avstånd. t.ex. "1m" och "1 m", det ska alltid vara mellanslag efter siffror.

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Antimagi
1m
Bör/ska ändras till
1 m

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Avbild
40x40x40 cm
Bör/ska ändras till
40 cm3 (där 3 är upphöjd) eller 4 dm3 (där 3 är upphöjd)
(Ni anger senare volym i kubikdecimeter)

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Avbild
20m
Bör/ska ändras till
20 m

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Dimma
(Både i punktlistan och i brödtexten)
50m2
Bör/ska ändras till
50 m2 (där 2 är upphöjd)

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Dimma
Räckvidd: 50m
Bör/ska ändras till
"Räckvidd: 50 m"

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Dimma
"Öka dimbankens storlek med 20m2"
Bör/ska ändras till
"Öka dimbankens storlek med 20 m2" (där m2 är upphöjd)

Regler
Sidnummer: 55
Rubrik: Dimma
"Öka räckvidden med 50m"
Bör/ska ändras till
"Öka räckvidden med 50 m"
--------------------------------

Fråga: Eldkast och Frostsfär har samma "fel", Radien på sfären/bollen är inte definerad och räckvidd är olika i brödtext och punktlistan.
Vad gäller?

--------------------------------
Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Eldkast
Räckvidd: 10 m
Bör/ska ändras till
I brödtexten står det: "inom radien 15m."
"Räckvidd: 10 m" / "Räckvidd: 15 m"

Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Eldkast
Öka räckvidden med 10m
Bör/ska ändras till
"Öka räckvidden med 10 m" / "Öka räckvidden med 15 m"Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Frostsfär
Räckvidd: 10m
Bör/ska ändras till
"15 m" eller så ska brödtexten ändras till "10 m"
I brödtexten står det "offer inom radien 15 m."

Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Frostsfär
15 m.
Bör/ska ändras till
"15 m" eller "10 m" beroende på ovan inkonsekvens.

Regler
Sidnummer: 56
Rubrik: Förtrolla föremål
"5%"
Bör/ska ändras till
"5 %" / "5"

Regler
Sidnummer: 57
Rubrik: Genomskinlig
"Effekt: 0,5m3 (ungefär en människa)"
Bör/ska ändras till
"Effekt: 50 dm3 (ungefär en människa på 50 kg)" (där 3 är upphöjd)
Detta då 0,5 m3 är 500 liter, en människa är ungefär kg = liter, dvs 100 kg människa = 100 liter.

Regler
Sidnummer: 57
Rubrik: Genomskinlig
"Öka affekterad volym med 0,5m3"
Bör/ska ändras till
"Öka volymen med 50 dm3" (där 3 är upphöjd)
Detta då ni i förändra föremål skriver "Öka volymen" utan ordet affekterad.

Regler
Sidnummer: 57
Rubrik: Kyla och värme
"Effekt: sfär med radien 3m"
Bör/ska ändras till
"Effekt: sfär med radien 3 m"

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Kyla och värme
"±10°."
Bör/ska ändras till
"±10 °C." (Gradersymbolen utan C är en vinkelangivelse.)

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Kyla och värme
"10m"
Bör/ska ändras till
"10 m"

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Kyla och värme
"Öka eller sänk temperaturen med ±10°"
Bör/ska ändras till
"Öka eller minska temperaturen med 10 °C"
"Förändra temperaturen ±10 °C"


Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Ljus och mörker
"10m"
Bör/ska ändras till
"10 m"


Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Lyft
20kg
Bör/ska ändras till
"20 kg"

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Lyft
10min
Bör/ska ändras till
"10 min"

Regler
Sidnummer: 58
Rubrik: Lyft
20m
Bör/ska ändras till
"20 m"

Regler
Sidnummer: 59
Rubrik: Regenerera
"reducerar eventuella minusmodifikationer med 5%."
Bör/ska ändras till
Matematiken stämmer inte då 5 % av 10 är 0,5.
http://www.matteboken.se/lektioner/matt ... entenheter
Texten bör i så fall vara "reducerar eventuella minusmodifikationer med 5 procentenheter"
Vad är det man förväntas ha minus i? är det i CL eller i Grundegenskaper?
Är det CL så skriv då CL och inte % eftersom det är det ni skrivit tidigare.


Regler
Sidnummer: 59
Rubrik: Regenerera
5% samt -10% och -5%
Bör/ska ändras till
"5 %" samt "-10 %" och "-5 %"

Regler
Sidnummer: 59
Rubrik: Skingra
"1m"
Bör/ska ändras till
"1 m"


Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Skingra
"10m"
Bör/ska ändras till
"10 m"

Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Spårlös
"Affektera en extra varelse"
Bör/ska ändras till
"Påverka en extra varelse" Affektera betyder Känslomässigt att "Känna/Nudda/Beröra/Angå", att göra något i affekt har med känslor att göra.
Då jag inte har en PDF så kan jag inte "söka" efter fler förekomster av affekt


Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Sten-/jordväg
"Effekt: 1 person"
Bör/ska ändras till
"Effekt: 1 varelse"


Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Sten-/jordväg
"Öka hastigheten till förflyttnign/2"
Bör/ska ändras till
"Öka hastigheten till förflyttning/2"

Regler
Sidnummer: 60
Rubrik: Sten-/jordväg
"Affektera en varelse till"
Bör/ska ändras till
"Påverka en extra varelse" (Samma formulering som Spårlös)Regler
Sidnummer: 61
Rubrik: Stenkast
"10m"
Bör/ska ändras till
"10 m"


Regler
Sidnummer: 61
Rubrik: Syn
"Räckvidd: Beröring"
Bör/ska ändras till
"Räckvidd: beröring" hittills har ni skrivit beröring med litet b.


Regler
Sidnummer: 61
Rubrik: Tala med döda
"Effekt: 1 djur"
Bör/ska ändras till
"Effekt: 1 varelse"


Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Telepati
"Affektera en extra varelse"
Bör/ska ändras till
"Påverka en extra varelse"


Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Tystnad
"Flyttas den besvärjda punkten flyttas även sfären som har radien 2 meter."
Bör/ska ändras till
"Flyttas den besvärjda punkten flyttas även sfären" Sfären kan vara större än 2 meter beroende på effektgrad.

Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Vattenväg
"Effekt: 1 person"
Bör/ska ändras till
"Effekt: 1 varelse"


Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Vattenväg
"Affektera en person till"
Bör/ska ändras till
"Påverka en extra person"


Regler
Sidnummer: 62
Rubrik: Vattenväg
"Öka förflyttningsförmågan med +2m/SR"
Bör/ska ändras till
"Öka förflyttningsförmågan med +2 m/SR"

------------------------------------------------------------
Maltavius
 
Posts: 28
Joined: 27 Dec 2016, 22:34

by Mornach » 31 Dec 2016, 12:47


Gastarnas ö
Sida 3, 2a stycket:
"Utåt sätt var mycket som vanligt [...]"
Bör/ska ändras till
"Utåt sett var mycket som vanligt [...]"
Gastarnas ö
Sida 7, 2a stycket:
"[...] diset om omgärdar Brygga [...]"
Bör/ska ändras till
"[...] diset som omgärdar Brygga [...]"
Last edited by Mornach on 31 Dec 2016, 13:07, edited 2 times in total.
Mornach
 
Posts: 4
Joined: 30 Dec 2016, 10:55

by tzeljko » 31 Dec 2016, 12:47

Jag gillar inte att korrekturläsa, men jag hittade ett roligt exempel:

Spelledarskärmen, insida
Tabell om jakt, antal dagsransoner
1 modifikaiton
4 modifiaktioner
5 modfikationen

Påminner lite om detta ("am I pregant?"):
https://youtu.be/EShUeudtaFg
tzeljko
 
Posts: 4
Joined: 27 Dec 2016, 23:33

by DevL » 03 Jan 2017, 20:59

Skymningshavets gåtor
Sida 60
Rubrik; Månvinds ankomst
Felaktighet: Därför blir invånarna och undviker konfrontationer där de...

Vad blir infödingarna?
DevL
 
Posts: 11
Joined: 28 Dec 2016, 15:37


Return to Regler

cron

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

View new posts