RiotMinds forum

Officiellt forum för Trudvang, Drakar och Demoner & Götterdämerung. Official forum for Trudvang Chronicles

General

Öppet brev till Riotminds

Platsen för seriösa diskussioner, som inte behöver handla om Trudvang eller Götterdämmerung.
The place for serious discussion which need not involve Trudvang or Götterdämmerung.

by azzmazzter_300 » 11 Mar 2016, 11:58

Hej!

Jag vill bara, fast jag är väldigt sent ute, gratulera er till ert fullständigt korrekta beslut att se till att (nästan) allt som utgivits till Drakar och Demoner (DoD) innan år 2000, nu finns gratis tillgängligt på er hemsida. Det är en kulturgärning.

Ja, utan tvekan. Men med det sagt, finns det en poäng att förklara på vilket sätt det är en kulturgärning. Det är nämligen sättet ni gjort det fullt möjligt för rollspelare världen över att - utan att oroa sig om legalitet - ta del av en central del av svensk rollspelshistoria. Det här är distinktionen: utan att oroa sig om legalitet. Det är nämligen också viktigt att påpeka att det finns ett underliggande, inte föraktansvärt arbete, för att ta fram dessa produkter, d.v.s de "inscannade" exemplar som ni har på er hemsida, som ni inte är ansvariga för. En av de personer som gjort detta jobb går under "internetnamnet" "HQjonas". Låt oss betrakta den första utgivna produkten i DoD, "Drakar och Demoner" (1981), hädanefter "DoD-81". Genom att jämföra "HQJonas" inscannade exemplar ("Drakar och Demoner 1.0 - Regelbok_HQJonas", härefter refererad till som "DoD HQjonas") som finns att tillgå som en s.k "torrent", en benämning på ett populärt decentraliserat fildelningsprotokoll, med den digitala version ni tillhandahåller, "01.pdf", kan vi tydligt se att det är exakt samma exemplar som "scannats in". Det fysiska exemplar som avbildats digitalt har nämligen ett antal unika skavanker på omslaget, till följd av omfattande användande. Dessa skavanker fungerar som ett sorts fingeravtryck för att identifiera unika fysiska exemplar av böcker. Notera bokstaven D i ordet "Demoner" i titeln (se fig. 1 nedan) från "01.pdf", där vi tydligt kan se två prominenta vågräta repor i den vänstra delen av D:et, en strax över mitten, och en nära foten. Betraktar vi samma bokstav i DoD HQjonas ser vi att exakt samma fysiska slitage förekommer. Det förefaller ytterst troligt att det är DoD HQjonas som ligger till förlaga till det elektroniska exemplar av DoD-81 som ni tillhandahåller.

Den mest sannolika förklaringen till detta plagiat är att ni inte är i besittning av Äventyrsspels hela utgivning av Drakar och Demoner, och således utnyttjat ideellt kulturbevarande arbete för att kunna tillhandahålla denna tjänst. Detta är fullt i sin ordning, eftersom ni, vilket ni är överdrivet tydliga med, besitter s.k. "copyright" på varumärket "Drakar och Demoner" (© Riotminds). Men, det anses inte som god "netikett" att inte erkänna det ansenliga arbete som eldsjälar faktiskt har lagt ner på att se till att Äventyrsspels produktion funnits digitalt tillgänglig för allmänheten, om än på legalt tveksamt vis. Vi kan se att medan en annan av dessa eldsjälar, "Gothmog", nöjt sig med att sätta sitt namn i filnamnet, har HQjonas även önskat tillskriva sig erkännande genom att sätta in sitt namn i själva pdf:en, oftast tillsammans med övrig legal information, typiskt sett funnen på första uppslaget i de "inscannade" produkterna. Här kan vi se att ni med högsta sannolikhet har avlägsnat "HQjonas" namn för att dölja hans bidrag till dokumentets existens (ni har dock missat att ta bort denna information på sid. 46 i "01.pdf"). Således har ni både via implicit och explicit beteende dolt det avsevärda fotarbete som ligger till grund för er berömvärda kulturgärning, vilket får er att framstå i långt mycket sämre dager än ni behöver framstå. Att ni dessutom bemödat er, troligtvis på automatiserad väg, att stämpla laglig information om vilket företag som innehar "copyright", på bästa svengelska, på varje sida, gör produkten något sämre, till exempel: eftersom det "handout" (ett dokument som fyller en viktig funktion när rollspel utövas genom att agera som autentisk dokumentation från den spelvärld som gestaltas) som återfinns på sid. 48 i "01.pdf" nu inte kan kopieras och lämnas till spelarna utan att också få med en del av denna copyrightstämpel (se bifogad fig. 2), vilket förtar dess syfte och förstör upplevelsen.

Jag yrkar således på att ni går igenom de dokument som ni använt som förlaga, och gör tydligt att personer såsom "gothmog" och "HQjonas" varit starkt bidragande till att ni lätt kunnat tillhandahålla dessa ovärderliga kulturdokument.

mvh/ azzmazzter 300

Figur 1: http://imgur.com/I2kGWfe
Figur 2: http://imgur.com/DThdfpU
azzmazzter_300
 
Posts: 2
Joined: 11 Mar 2016, 10:57

by azzmazzter_300 » 11 Mar 2016, 12:00

Jag ber om ursäkt för de otympliga länkarna, detta forums interface är främmande för mig.
azzmazzter_300
 
Posts: 2
Joined: 11 Mar 2016, 10:57

by Theo » 11 Mar 2016, 15:34

Hej A,

Från Riotminds sida är det såklart högintressant att komma i kontakt med den/de individer som har omöjliggjort all vidare kommersiell utgivning av dessa klassiska produkter så att de kan bekräfta detta. Det går bra att skicka en sådan bekräftelse till oss skriftligen.

Finns det någon person/företag som har anspråk på de produkter som vi har lagt upp så går det såklart bra att höra av sig till RiotMinds. Vi döljer inte på något sätt hur det går att kontakta oss och vi ser ingen anledning till att föra en publik diskussion om ämnet som rör varumärket Drakar och Demoner och dess innehåll.

Mvh
Theo
Theo
 
Posts: 44
Joined: 30 Jan 2016, 10:18


Return to General

cron

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

View new posts